Нотариус Маргарита Шамлиян

Адрес: гр. София 1000
ул. Стара Планина № 3, партер, ап. 1
тел.: + (359 2) 981 92 95, 987 20 73
Рег. №042

За Нотариуса

Нотариус Маргарита Шамлиян е вписана в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под номер 042. Маргарита Петросовна Шамлиян е родена в гр. Ереван / Армения.

Дипломира се като Магистър от Юридическия факултет на СУ “Св.Св. Климент Охридски” специалност “Право” през 1979г. В периода от 1981г. до 1985 г. работи като юристконсулт в гр. Русе. От 1985г. до 1998г. работи като адвокат в гр. Русе и гр.София. Специализира в областта на гражданското, вещното и облигационното право.

От 1998 г. работи като нотариус с район на действие - град София, вписана в регистъра на нотариалната камара под №042.

Работно време:

Понеделник - Четвъртък:
09:00 - 17:00

Петък:
09:00 - 16:00

e-mail:
m_shamlian@abv.bg